ENglish & ICT

Web o angličtině a ICT na střední škole

Software

Programové vybavení počítače

Členění:
systémový software – operační programy, firmware
aplikační software – např. antivirové, kancelářské, grafické, internetové prohlížeče apod.

Program je posloupnost instrukcí (operací), které vedou k realizaci úlohy
Algoritmus je postup kroků, návod, kterým lze vyřešit určitý úkol

Vysvětlete:
Duševní vlastnictví, licence, autorský zákon
Freeware, shareware, trial verze, komerční program, open source program, OEM licence

Operační systém je základní program, který umožňuje uživateli komunikovat s počítačem.

  • zajišťuje vstup a výstup dat
  • organizuje přístup a využívání zdrojů počítače a periférií
  • reaguje na chybové stavy programů
  • spravuje procesy a data (souborový systém – např. FAT, NTFS)
  • uživatel komunikuje s OS přes GUI (Graphic User Interface)

Vysvětlete:
bootování, multitasking, Plug and Play

Uživatelské rozhraní je prostředí, v němž uživatel komunikuje s počítačem:
textové rozhraní (UI) – příkazová řádka, znaky, příkazy
grafické rozhraní (GUI) – ikony, obrázky; ovládá se pomocí myši a klávesnice (poprvé Apple 1984)

OS: Windows, Linux, Apple Macintosh, Novel Netware
Různé verze jednotlivých OS
Síťové operační systémy umožňují komunikaci počítačů v síti, sdílení zařízení a dat.

Operační systém Windows (okna)
první Windows jako nadstavba na MS-DOS (1985)
některé další: Windows 3.0, Windows 95, Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Windows 7
síťové: WIndows 2003 Server, 2008 Server

Windows XP (2001 – dosud) na bázi Windows NT
tři velké aktualizační balíčky – Service Packy (vylepšení, opravy, bezpečnostní prvky)
některé varianty: Home edition, Professional, Home edition Starter

Service Pack 2

  • přidáno centrum zabezpečení v Ovládacích panelech
  • zlepšený zabudovaný firewall

Okno je základní stavební jednotka.
Může být zobrazeno více oken, pouze jedno je aktivní.
Operace s okny: otevření, zavření, max, min, obnovení z maximalizace
Typy oken: aplikační, informační, okno složky, konfigurační okno – OK, Použít, Storno

Plocha Windows
Po přihlášení do Windows se zobrazí pracovní plocha:

  • hlavní panel (nelze jej natrvalo odebrat, jen přemístit, skrývat) + nabídka Start (dvojí vzhled – klasická a XP)
  • ikony (obrázek programu, konkrétního souboru), zástupci (ukazatel, cesta k programu)
  • místní nabídka, nastavení plochy – pravé kliknutí myší


Součásti OS Windows XP

Ovládací panely – konfigurace systému, např. Uživatelské účty, Zobrazení, Systém, Přidat nebo odebrat programy…
Správce úloh – sledování aplikací, procesů, výkonu…

ENglish & ICT.cz © 2012-2015 || mailto: info(at)enict.cz Frontier Theme