ENglish & ICT

Web o angličtině a ICT na střední škole

Hardware

Fyzické vybavení počítače

Základní deska – deska s plošnými spoji a konektory; spojuje jednotlivé prvky uvnitř počítače, sběrnice je soustava vodičů, které umožňují přenos signálů mezi jednotlivými částmi počítače.
Procesor – např. Intel, AMD; je umístěn v socketu na základní desce, základ celého počítače; provádí jednotlivé instrukce programu
1971 – Intel 4004 – první, 4bitový mikroprocesor
parametry: frekvence – počet instrukcí za sekundu (GHz)
BIOS Základní vstupně-výstupní systém (Basic Input Output System), na základní desce.
BIOS předává systému informace o tom, jaký hardware je přítomen, jaké má parametry, jak s ním má operační systém pracovat a zavádí (bootuje) operační systém a předá mu řízení počítače.
Paměti
RAM – pro rychlý přístup k aktuálně potřebným datům, energeticky závislá; ROM – pro čtení informací, statická, energeticky nezávislá, obsah zůstává i po vypnutí energie
Typy pamětí: SIMM, DIMM, SDRAM, DDR SDRAM
Sloty – ISA, PCI, AGP, PCI Express – konektory na základní desce k připojení pamětí, přídavných karet
Porty – pro připojení zařízení – paralelní LPT, sériový COM, PS/2,
USB sběrnice – umožňuje připojit až 127 zařízení
Přídavné karty – zvuková, síťová, grafická, TV
Harddisk – hlavní záznamové médium, činný po celou dobu, data nejsou proudově závislá. Složen z několika kotoučů, umístěných nad sebou v hermeticky uzavřeném obalu = cylindr. Data jsou na HDD organizována ve stopách a sektorech. Elektromagnetický princip zápisu a čtení dat, na povrchu každého disku je magnetická vrstva, která umožňuje záznam dat.
Optické mechaniky, média –  CD-ROM, CD-RW 600 a 700 MB; DVD – 4,7 GB až 17 GB
Zdroj napájení – transformuje 230 V střídavých na +- 12 V a +- 5 V stejnosměrných podle druhu komponentů

Architektura počítače, koncepce
Von Neumannova, Harwardská
Von Nemannovo schéma – vstup a výstup dat zajišťují vstupní a výstupní jednotky, společná paměť pro data i instrukce (na rozdíl od Hardwardské koncepce). Součástí procesoru je ALU (Arithmetic Logic Unit) – aritmeticko-logická jednotka, která se stará o výpočet a řadič řídí a koordinuje činnost všech částí.

ENglish & ICT.cz © 2012-2015 || mailto: info(at)enict.cz Frontier Theme