ENglish & ICT

Web o angličtině a ICT na střední škole

Intermediate level – U3

Good times, bad times

SB p. 22-29; WB p. 18
Writing p. 105 – Telling a story (linking ideas)
Grammar reference SB p. 133

Měli byste být schopni:

  • popsat popsat různé minulé děje a činnosti
  • v čteném textu rozlišit posloupnost jednotlivých minulých dějů
  • aplikovat minulý čas prostý a průběhový
  • napsat krátký text o tom, co jsi dělal v minulosti/biografie

Mluvnice:

  • minulé časy (prostý, průběhový, trpný)
  • vazba used to (opakovaný děj v minulosti)
  • předminulý čas

Ke klasifikaci:

slovní zásoba – spojení obsažená v textech lekce 3 , testík – rozeznávání a tvoření minulých časů; ústně – životopis/bibliografie, vyprávění – Shakespeare (Romeo a Julie)

Slovní zásoba SB:

Doporučená slovní spojení

soubor ke stažení (bude dodán asap)

Zdroje online

Headway Online: GrammarVocabulary
English grammar online Past simple VS. continuous
English grammar online Past passive
English grammar online Past active vs passive

E-výuka Moodle

ENglish & ICT.cz © 2012-2015 || mailto: info(at)enict.cz Frontier Theme