ENglish & ICT

Web o angličtině a ICT na střední škole

Zdroje

Angličtina

Konverzační situace, dialogy – http://www.focusenglish.com/dialogues/

Články o výuce anglického jazyka, testy online – http://www.helpforenglish.cz/

Mluvnice i slovní zásoba – http://skola.amoskadan.cz/index_aj.htm

Trénink poslechových dovedností – http://www.esl-lab.com/

Procvičování mluvnice – http://www.englishlearner.com/tests/index.shtml

Procvičování mluvnice – http://www.ego4u.com/

Headway online – http://elt.oup.com/student/headway/;jsessionid=749175C4F65D32D2670BA9B6326B2DD8?cc=cz&selLanguage=cs

Výuka slovíček

Testy, křížovky – http://www.english-online.cz/

Trénink zdarma – http://www.ajslovicka.cz/

Nepravidelná slovesa – http://english-irregular-verbs.blogspot.cz/

Slovníky online

Výkladový slovník Macmillan – http://www.macmillandictionary.com/

Výkladový slovník Webster – http://www.merriam-webster.com/

Slangový Urban dictionary – http://www.urbandictionary.com/

Čtení online

About.com – http://www.about.com/#!/browse-categories/

Čtení klasiky – http://www.readprint.com/

ENglish & ICT.cz © 2012-2015 || mailto: info(at)enict.cz Frontier Theme