ENglish & ICT

Web o angličtině a ICT na střední škole

Intermediate level – U2

The working week

SB p. 14-21; WB p. 10-17
Writing p. 104
Grammar reference SB p. 134

Měli byste být schopni:

  • popsat přítomné děje a činnosti
  • vést rozhovor o běžném dni
  • používat čísla v každodenních situacích
  • začít a zakončit neformální dopis  a email různými způsoby

Mluvnice:

  • přítomné časy (prostý, průběhový, trpný)
  • stavová slovesa (bez průběhové formy)
  • tvoření otázek, tázací výrazy

Ke klasifikaci:

slovní zásoba – spojení obsažená v textech lekce 2 , charakterové vlastnosti + stavová slovesa, testík – rozeznávání a tvoření přítomných časů; ústně – profese, práce a volný čas

Slovní zásoba SB:

Doporučená slovní spojení

soubor ke stažení (bude dodán asap)

Zdroje online

Headway Online: GrammarVocabulary
English grammar online Present simple VS. continuous
English grammar online Present passive
English grammar online Present active vs passive

E-výuka Moodle

ENglish & ICT.cz © 2012-2015 || mailto: info(at)enict.cz Frontier Theme