ENglish & ICT

Web o angličtině a ICT na střední škole

Intermediate level – U1

A world of difference

SB p. 6-13; WB p.
Writing p. 103
Grammar reference SB p. 133

Měli byste být schopni:

  • sdělit základní informace o sobě a zeptat se na osobní údaje jiných
  • vyjádřit hlavní myšlenku článku a vyhledat specifické údaje
  • vyjádřit děje a činnosti v přítomnosti
  • začít a zakončit neformální dopis různými způsoby

Mluvnice:

  • časy a  pomocná slovesa (tenses and auxuliary verbs)
  • přítomné časy (prostý, průběhový, trpný)
  • krátké odpovědi
  • tvoření otázek

Ke klasifikaci:

slovní zásoba – spojení obsažená v textech lekce 1, testík– rozeznávání a tvoření časů; ústně – moje rodina, popis člena rodiny

Slovní zásoba SB:

Doporučená slovní spojení

soubor ke stažení

Zdroje online

Headway Online: GrammarVocabulary
English grammar online Present perfect continuous
English grammar online Present passive
English grammar online Present active vs passive

E-výuka Moodle

ENglish & ICT.cz © 2012-2015 || mailto: info(at)enict.cz Frontier Theme