ENglish & ICT

Web o angličtině a ICT na střední škole

Informační technologie

Bezpečný internet

Internet s sebou přináší informace, zábavu, nové možnosti, ale bohužel může být i zdrojem nebezpečí. S negativními vlivy a možnostmi, jak se s nimi vyrovnat či se jim bránit přichází projekt e-bezpečí. Seznámíte se zde také s nově používanými pojmy jako je kyberšikana, kybergrooming či sexting nebo se dozvíte více o rizicích spojených s používáním […]

Animace

Pokud chcete s malým úsilím vytvořit pěkné  a zajímavé dílo, pusťte se do vytváření animace. Animací oživíme sekvenci po sobě jdoucích obrázků (tzv. rozpohybujeme obrázek). Potřebujeme k tomu několik obrázků, které se od sebe drobně liší a jejich spojením za sebou bude vytvořena iluze pohybu. Vytvořte vlastní animaci z 10-15 snímků, obrázků, fotografií. Termín odevzdání […]

ENglish & ICT.cz © 2012-2015 || mailto: info(at)enict.cz Frontier Theme